Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU

FAST50CLUB

ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A.

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://fast50club.pl.

Administratorem danych jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 (wejście F), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 353 954,70 złotych, adres e-mail: biuro@comperia.pl.

 

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@comperia.pl.

§1 Definicje

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://fast50club.pl

 2. Umowa – regulamin Serwisu

§2 Dane osobowe

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator danych przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 1. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celach:

  1. umożliwienia korzystania z Serwisu, w szczególności rejestracji, logowania do konta i jego obsługi w Serwisie, informowania o zmianach w działaniu Serwisu oraz ogólna komunikacja z użytkownikami, ( na podstawie art. 6 ust 1. lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy )

  2. opracowywania statystyki i analiz ( na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku jest to analiza funkcjonowania systemu )

  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO )

  4. marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług ( na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku jest to promocja produktów i usług oferowanych przez administratora, jeśli nie chce Pani otrzymywać tego typu wiadomości, może Pani/Pan w każdej chwili skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa sprzeciwu. )

  5. marketingu podmiotów z nami współpracujących o ile udzielili Państwo odpowiednich zgód ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, zgoda może być wycofana w dowolnym momencie )

  6. wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy zawartej z Administratorem ( na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku jest to ochrona interesu Administratora )

 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 3. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych

  2. prawo do sprostowania swoich danych

  3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  5. prawo do przenoszenia danych

  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Roboczy w związku z wykorzystaniem innych technologii w systemie.

 5. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi:

  1. https://www.smsapi.pl, ComVision Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, ujawnioną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr 0000350201, NIP 969-156-67-36, REGON: 241520885, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 zł, https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci – w celu wysyłek SMS

  2. http://emaillabs.pl, R22 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685595. NIP: 7792467259, REGON: 36773158700000, kapitał zakładowy 283.600,00 zł w pełni wniesiony, https://r22.pl/polityka-prywatnosci/ - w celu wysyłek wiadomości e-mail.

§3.           Inne technologie

Administrator w ramach działania Serwisu stosuje następujące technologie mogące śledzić działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

 • Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony, dane przekazywane do Google Analytics są anonimizowane.

 • Facebook – w celu polecania przez Użytkownika produktów dostępnych w Serwisie

Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.

§4 Logi Serwera

 1. Korzystanie z Serwisu powiązane jest z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis.

 2. Każde zapytanie do serwera zapisywane jest w jego logach. Logi obejmują zakres danych:

  1. adres IP Użytkownika,

  2. datę i czas serwera

  3. informacje o przeglądarce internetowej

  4. informacje o systemie operacyjnym

  5. informacje o urządzeniu z jakiego Użytkownik korzysta

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są powiązane z konkretną osobą korzystającą z Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi stanowią wyłącznie informacje służące do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§5 Cookies

 1. Administrator stosuje„cookies” (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 5. Pliki cookies nie ingerują w ustawienia urządzenia Użytkownika ani nie wywołują w nim żadnych zmian.

 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 7. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być zamieszczane również przez współpracujących z Administratorem partnerów, w tym przez partnerów wymienionych w §4

  1. Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/ )

  2. Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245), w zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§6          Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;

 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

 • blokowania lub usuwania cookies.


 

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.